Skift af varmekilde med Bygningspuljen

Skift af varmekilde med Bygningspuljen
Der blæser grønne vinde i Danmark, hvor der er meget fokus på klima og på grøn energi. Fra politisk hold afsættes blandt andet flere midler til omstillingen af varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Et skift af varmekilde kan finansieres med tilskud fra Bygningspuljen

Bygningspuljen

Med Bygningspuljen kan danske boligejere få tilskud til at gøre deres helårsbolig klimavenlig. Der kan søges tilskud til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.

Tilskud fra Bygningspuljen gives som et kontant tilskud når energiforbedringerne er udført. Tilskuddet gives efter først-til-mølle-princippet.

Tilskudsordning forhøjes

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift.

Bygningspuljen lød i 2020 på i alt 245 millioner kroner. Bygningspuljen modtog 19.336 ansøgninger, hvoraf de 5.420 ansøgninger fik tilsagn om tilskud. Det tog kun fire dage at tømme Bygningspuljen. Hele 64 procent af de projekter, der fik tilsagn, indeholdt varmepumper.

I 2021 forhøjes Bygningspuljen og der afsættes i alt 675 millioner kroner.

Skift af varmekilde

I Bygningspuljen kan boligejere blandt andet få tilskud til at skifte sin nuværende oliekedel, gaskedel, elvarme eller biokedel ud med varmepumper. Der kan kun gives tilskud til omlægning til luft til vand-varmepumpe og til jordvarmepumpe. Det er også et krav at helårsboligen ligger uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder – også selvom der ikke er tilslutningspligt.

Varmepumper er økonomiske

Grønne varmekilder er i fremgang og ikke mindst varmepumper er populære i Danmark. Mange vælger at skifte oliefyret ud med varmepumpen, som er en langt mere energi- og miljøvenlig løsning på den lange bane.

I forhold til oliefyret er det anslået, at man kan spare op til halvdelen af varmeregningen med en ordentlig varmepumpe.

Med tilskud til etableringen fra Bygningspuljen og penge at spare for boligejeren er der altså også god økonomi i at skifte til varmepumpen, der på ganske få år kan være tjent ind.

Varmepumper er miljøvenlige

Der er utrolig stor forskel på CO2-udledningen fra de forskellige varmekilder. Et gennemsnitligt parcelhus der opvarmes med olie udleder hele 5.400 kg CO2 pr. år. Med varmepumpen kommer vi helt ned på en udledning på 1.300 kg CO2 om året. Der følger derfor også en god, grøn samvittighed med at vælge en varmepumpe som varmekilde i hjemmet.

Optimering af boligens drift

Bygningspuljen kan også søges til mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbåren radiatoranlæg. Der er en række krav til projektet og de eksisterende forhold. Også her skal boligen ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

https://www.installationsmedierne.dk/tog-fire-dage-toemme-bygningspuljen/
https://goerdanmarkgroennere.dk/groenne-varmekilder-stadig-i-fremgang/

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *