Varmeforsyningen i Danmark

Varmeforsyningen i Danmark
De danske bygninger opvarmes fortsat af mange forskellige slags varmekilder. Varmekilder der både kan være både CO2-frie, CO2-neutrale og CO2-udledende. Det står derfor højt på den politiske dagsorden at få omstillet varmeforsyningen i Danmark til grønnere varmekilder.

Opvarmet areal

Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 2021 viser, at der samlet var 531 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark. Det er en stigning på 4,5 mio. m2 i forhold til året før.

I 2021 er 23,9 mio. af de 531 m2 opvarmet af varmepumper. Det udgør en stigning på 3 mio. m2 alene i forhold til 2020. Det er dermed i alt 4,5 pct. af det opvarmede areal, der nu opvarmes af varmepumper.

Fjernvarmen vinder frem

Fjernvarme benyttes i 55,0 pct. af det opvarmede bygningsareal og er den mest anvendte opvarmningsform pr. 1. januar 2021. Fjernvarme er gået fra at opvarme 52,7 pct. i 2016. 17,9 pct. opvarmes af centralvarme med naturgas. Kun 10,3 pct. opvarmes nu af centralvarme med olie, hvilket er en tilbagegang fra 13,8 pct. i 2016.

Udviklingen de sidste fem år fra 2016 til 2021, er at varmepumper er gået fra at opvarme 2,4 pct. til 4,5 pct. af det opvarmede areal, mens fjernvarme er gået fra at opvarme 52,7 pct. af det samlede opvarmede areal til 55,0 pct. Der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 13,8 pct. til 10,3 pct. af det opvarmede areal. Varmepumper er i den fem års periode steget fra 2,4 pct. til de 4,5 pct.

Grøn fjernvarme

Når fjernvarmen er den mest benyttede opvarmningsform i Danmark spiller det naturligvis en central rolle at den er så grøn som muligt. Som det ser ud nu udgør grøn energi ca. 66 procent af al fjernvarme mens de sidste 33 procent fortsat stammer fra fossile brændsler.

En række initiativer er sat ind for at gøre fjernvarmen helt fri for kul, olie og naturgas. Det forventes, at man er i mål i 2030, hvor fjernvarmesektoren i Danmark gerne skulle være helt grøn fjernvarme.

CO2-udledningen

Der er utrolig stor forskel på CO2-udledningen fra de forskellige varmekilder, der anvendes som opvarmningsform i Danmark. Et gennemsnitligt parcelhus der opvarmes med olie udleder hele 5.400 kg CO2 pr. år. Opvarmes huset med elvarme ligger tallet på 4.100 kg CO2 pr. år, mens det “kun” er 3.800 kg, hvis huset opvarmes ved hjælp af naturgas. Der er rigtig meget CO2-udledning og spare, ved omlægning til fjernvarme eller varmepumpe. Er husets tilkoblet fjernvarme udledes der 1.600 kg CO2 pr. år. Med varmepumpen kommer vi helt ned på en udledning på 1.300 kg CO2 om året.

Salget af varmepumper

Det er i alt ca. 500.000 danske bygninger, der stadig i dag opvarmes med olie- eller naturgasfyr. Planen er at 200.000 af bygningerne med tiden skal omlægges til fjernvarme. De resterende 300.000 bygninger skal i fremtiden opvarmes med individuelle varmepumper. Salget af varmepumper er steget med godt 25 procent om året og inden 2025 forventes det årlige salg at nå et antal på 30.000 varmepumper.

Kilder

https://energihjem.dk/nyheder/nye-varmeafgifter/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32667
https://www.installationsmedierne.dk/danske-saerregler-haemmer-varmepumpe-markedet/

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *